Demando logo
Jobb

/

Pilotech

Pilotech

Pilotech

InCaseIT™-making crisis ICI to handle...

Pilotechs affärside är att ta utveckla och sälja ett marknadsledande incident och krishanterings verktyg som passar såväl det stora multinationella företaget som det lilla företagets behov.

Globe icon
Product, Security
Person icon
0-9 employees
Perks & Benefits
Central office
Occupational pension
Partnership program
Fixed salary
Tech Stack
React.js
MySQL
JavaScript
Java
HTML5