Demando logo
Jobb

/

Pigello

Pigello

Pigello

Pigello är ett heltäckande fastighetssystem med fokus på användarvänlighet och automatiserade processer.

Pigello är ett snabbväxande bolag inom programvaror till fastighetsbranschen. Bolaget grundades 2019 med syftet att tillhandahålla ett öppet och skalbart fastighetssystem och idag erbjuder vi våra kunder ett komplett och användarvänligt systemstöd rö

Globe icon
Product, Real Estate & Construction
Person icon
10-19 employees
Perks & Benefits
Prefer not to travel in work
Influence techonology/architecture
Pair programming
Occupational pension
Ok to work from home
Competitive salary
Updated tech stack
Career development
Development opportunities
Central office
Small teams
Partnership program
Shower
Gaming room
Pet-friendly workplace
Flexible working hours
Wellness allowance
Own responsibility
Only inhouse work
Non-regulated working hours
Freedom at work
Choose own equipment
Fixed salary
Tech Stack
React.js
Python
Django
AWS
React Native
Media