Demando logo
Jobb

/

Meitner

Meitner

Meitner

Vi moderniserar skolbranschen

Meitner har en enkel vision, att samla allt skolrelaterat i en enkel plattform. Plattformen ska vara dynamisk, automatiserad och anpassad för framtiden. Meitner skolplattform ska inte vara ett IT system som säljs till skolor, det ska vara hjälpverkty

Globe icon
Product, Web, Education & Learning
Person icon
0-9 employees
Perks & Benefits
Own responsibility
Hackathons
Partnership program
Updated tech stack
Fixed salary
Wellness allowance
Flexible working hours
Central office
Freedom at work
Pet-friendly workplace
Work-life balance
More than 25 days of vacation
Career development
Ok to work from home
Competitive salary
Allergy friendly office
Development opportunities
Tech Stack
React Native
Go
Typescript
React.js
Expo
PostgreSQL
Google Cloud Platform