Demando logo
Jobb

/

Kaptena

Kaptena

Kaptena

Svensk försäkring för onoterade aktier och värdepapper

Kaptena utvecklar ett ekosystem för onoterade värdepapper, det segment inom finansmarknaden som växer kraftigast. Nu behöver vi ytterligare en ambitiös utvecklare till Kaptenas IT-team som vill vara med och utveckla och bygga våra banbrytande produkt

Globe icon
Product, Finance & Insurance
Person icon
10-19 employees
Perks & Benefits
Stability
Own responsibility
Flexible working hours
Wellness allowance
Work-life balance
Partnership program
Occupational pension
Ok to work from home
Development opportunities
Updated tech stack
Additional parental allowance
Career development
Fixed salary
More than 25 days of vacation
Central office
Freedom at work
Extended compensation for parental leave
Shower
Tech Stack
Typescript
Node.js
Vue.js
MongoDB