Demando logo
Jobb

/

GreenProptech AB

GreenProptech AB

GreenProptech AB

Innovationshub för bättre service och ökad lönsamhet

Green Proptech är Green Groups digitala innovationshub där man hela tiden söker nya vägar att med teknikens hjälp öka nyttan och lönsamheten på befintligt fastighetsbestånd, samtidigt som man ökar servicegraden mot slutkund. Några exempel är Mobil

Globe icon
Finance & Insurance, Real Estate & Construction
Person icon
0-9 employees
Perks & Benefits
Own responsibility
Ok to work from home
Freedom at work
Remote first
Tech Stack
PHP
Vue.js
REST