Demando logo
Jobb

/

Edvent AB

Edvent AB

Edvent AB

Digitaliserar integrationsprocess för nyanlända

Edvent utvecklar ett heltäckande system som följer med nyanlända genom hela deras integrationsprocess. Systemet ska samla och underlätta integrationsarbetet kommunalt och privat genom att följa upp och kompetensutveckla nyanlända samt automatisera ad

Globe icon
Product, Education & Learning
Person icon
0-9 employees
Perks & Benefits
Code days
Freedom at work
Ok to work from home
Partnership program
Flexible working hours
Own responsibility
Career development
Non-regulated working hours
Development opportunities
Tech Stack
Java
Python
C#