Demando logo
Jobb

/

DRT Solutions AB

DRT Solutions AB

DRT Solutions AB

Morgondagens lösningar för anropsstyrd trafik

Med en kombination av den senaste digitala tekniken och över trettio års kunskap och erfarenhet inom anropsstyrd kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och skolskjuts skapar DRT Solutions nydanande system och metoder för anropsstyrd trafik. Slutprodu

Globe icon
Product, Cars & Transportation
Person icon
10-19 employees
Perks & Benefits
Ok to work from home
Collective agreement
Own responsibility
Wellness allowance
Choose own equipment
Influence techonology/architecture
Free breakfast
Fixed salary
Central office
Shower
Occupational pension
Flexible working hours
Wish to have customer contact
Work-life balance
Freedom at work
Tech Stack
Mariadb
Lumen
C++
React Native
Azure
PHP
Media
company_cover_2022-02-25-13-42-36_6218cebc01426.png
company_3_2022-02-25-13-42-35_6218cebbd4917.jpg
company_1_2022-02-25-13-42-35_6218cebb71f00.jpg
company_2_2022-02-25-13-42-35_6218cebba965a.jpg