Demando logo
Jobb

/

Bayou AB

Bayou AB

Bayou AB

TYRA den kompletta förskoleappen

TYRA är en tjänst för att kommunicera mellan förskolan/fritids och hemmen. Även ett administrativt verktyg för personalen för att hantera dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetsplatsen präglas av en ambitiös men också familjär oc

Globe icon
Product, Education & Learning
Person icon
10-19 employees
Perks & Benefits
Updated tech stack
Stability
Freedom at work
Flexible working hours
Fixed salary
Only inhouse work
Own responsibility
Tech Stack
Node.js
Typescript
JavaScript
Swift
MongoDB
Kotlin
Parse-Server
Media
company_cover_2021-01-05-11-13-21_5ff43bc13f23d.png