Demando logo
Jobb

/

Accigo AB

Accigo AB

Accigo AB

Välkommen till Accigo - ett innovativt företaget utan chefer

Vi har valt att inte ha några chefer eller traditionella hierarkier, utan jobbar med något vi kallar för Kollektivt ledarskap. Det betyder att vi lägger ansvaret och möjligheterna hos oss själva. Ambitionen hos varje enskild individ är det som skapar

Globe icon
Consultancy, Real Estate & Construction, AI & Machine learning, Food, Retail, Finance & Insurance, Industry & Production, Non-profit
Person icon
100-499 employees
Perks & Benefits
Work-life balance
Development opportunities
Additional parental allowance
Career development
Occupational pension
Only inhouse work
Healthcare insurance
Variable salary
Dedicated development time
Small teams
Partnership program
Freedom at work
Flexible working hours
Updated tech stack
Ok to work from home
Competitive salary
More than 25 days of vacation
Bonus program
Trainee Program
Stability
Non-regulated working hours
Own responsibility
Remote first
Central office
Tech Stack
Powershell
Angular
Visual Studio
Microsoft Dynamics
JavaScript
Microsoft Power BI
EPiServer
Microsoft SQL Server
Power BI
React.js
Azure
.NET
C#
Azure Functions
Azure Machine Learning
Media