Demando logo

Den viktiga första intervjun -  det här vill utvecklaren veta

Att rekryteringsprocessen är en avgörande del av kompetensförsörjningen är ju ingen nyhet. Men behandlar vi den så som den förtjänar?

Att rekryteringsprocessen är en avgörande del av kompetensförsörjningen är ju ingen nyhet. Men behandlar vi den så som den förtjänar? En rekryteringsprocess består som bekant av två parter som ska få tillräckligt med underlag för att kunna svara på den stora frågan: Vill jag jobba här? Vill vi att personen jobbar här? Det är lätt som arbetsgivare att glömma kandidatens behov i sin iver att själv skaffa den kunskap man vill ha för att kunna svara på den stora frågan. Men glöm inte  bort att ni som arbetsgivare bedöms lika mycket av kandidaten. Vi ville därför fråga tech-kandidater vad de tycker är viktigaste i den så avgörande första intervju och ställde följande frågor: Vem vill du helst träffa vid första intervjun? Och vad vill du veta mer om?

Den person de flesta vill träffa vid en första intervju är närmsta chef de ansåg 50 %. Därefter följer utvecklarkollegan med 32 %. Endast 6% anser att rekryterare är den man vill träffa vid första intervjun och 9 % vill träffa CTO vid första intervjun.

Tittar vi på vad man vill vet mer om vid första intervjun, så kan vi konstatera att intresset är störst för att veta mer om detaljerna i arbetet, vilket 35% angav. Därefter följde att man vill veta mer om vilket uppdrag eller projekt man skulle ingå i vilket 22 % angav. Tätt därefter med 20% kom att man vill veta mer om företagskultur, inklusive värderingar och ledarskap. 15 % ansåg att veta mer om tech-stacken var det viktigaste. Det som utvecklarna tyckte var mindre intressant med 3 % vardera är att veta mer om var kompetensutveckling och hur teamen ser ut med 3%. Till sist ville endast 2% veta mer om kollegornas kompetens. 

Resultatet är helt naturligt utifrån aspekten att man som kandidat också gör en bedömning av arbetsgivaren vid en första intervju. För att kunna göra det vill man vet mer om sådant som kommer påverka ens vardag tydligast, nämligen vad arbetsuppgifter går ut på, vilket uppdrag eller projekt man kommer att jobba med, samt vilken kultur man kommer verka i. Bäst att svara på dessa frågor är ju närmsta chef eller en utvecklarkollegan. Men det vi kan kan konstatera är att få har tagit hänsyn till detta i sina rekryteringsprocesser, där man ofta har första intervju med en rekryterare. Men förmodligen är inte personen det avgörande utan snarare att man oavsett vilken roll man har i organisationen att man kan berätta om hur arbetsuppgifterna kommer att se ut och vilka uppdrag eller projekt som kandidaten kommer att arbeta inom. Samt inte minst se första intervjun som ett tillfälle att ge kandidaten ännu bättre insikt i sin framtid, släppa fokuset på den egna bedömningen.

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto