Demando logo

Vassa utvecklare söker inte jobb via jobbannonser

Ska ni rekrytera når ni inte rätt kandidater med hjälp av jobbannonser. Utvecklare och Designers söker inte jobb via annonser visar en undersökning genomförd av the Lou Adler Group.

Ska ni rekrytera når ni inte rätt kandidater med hjälp av annonser. Tech-talanger söker inte jobb via annonser visar en undersökning genomförd av the Lou Adler Group. Företag som ska rekrytera når endast mellan 5-20% av kandidaterna via vanliga annonser. Dessutom visar undersökningen att det inte är bland dessa företagen hittar de kandidater de verkligen vill komma i kontakt med.

Demando kan se samma trend i en undersökning som gjorts bland sina tech-talanger. Hos de 300 tillfrågade svarade endast 18% att de fått sitt nuvarande jobb via jobbannonser. Vi kan också se att bland de över 5000 tech-talanger har enbart 16% angett att de är aktivt jobbsökande. Resterande 84% söker inte aktivt jobb men är öppna för nya utmaningar. Den största delen av Demando`s kandidater är utvecklare och har ett snitt på 4 års yrkeserfarenhet så ger detta en klar bild över vad kvalificerad kompetens inom Tech väljer för kanaler.

Den största andelen av erfarna tech-talanger söker jobb passivt. Detta innebär att de är intresserade av att byta jobb, om och bara om det nya jobbet innebär rätt utmaningar och att erbjudandet innehåller de villkor, förmåner och perks som man förväntar sig.

Man kan säga att arbetsmarknaden har vänts upp och ner, vilket innebär att det som fungerade igår inte behöver fungera idag när det gäller att rekrytera inom tech-branschen.

Platsannonser blir inte tillräckligt tydliga – dessa talar inte till den som redan idag känner sig nöjd med sitt nuvarande jobb. Det är därför kontakter via nätverk eller direkt riktade erbjudanden som är de mest attraktiva, och det är detta som kommer locka fram eftertraktad kompetens till att byta jobb.

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto