Demando logo

Teknikerna som ligger högst upp på programmerarnas bucketlist

Vi genomförde en undersökning där vi bad våra kandidater att berätta om vilka tekniker de är mest sugna på att vidareutbilda sig inom härnäst. Här lyfter vi de populäraste och diskuterar vidare om några bubblare som klättrat upp på topplistan.

Techbranschen är som alltid under ständig utveckling och programmeringsfalangen hakar i vanlig ordning på trenden. Systemutvecklarnas egna driv och framåtanda rimmar väl med programmeringsområdets spännande framsteg. Nya programmeringsspråk, databaser och kodbibliotek etablerar sig snabbt och det gäller att hänga med för att hålla sig aktuell på arbetsmarknaden. Vi genomförde en undersökning där vi bad våra kandidater att berätta om vilka tekniker de är mest sugna på att vidareutbilda sig inom härnäst. Här lyfter vi de populäraste och diskuterar vidare om några bubblare som klättrat upp på topplistan.

Golang och React lockar mest

Att React som används av webbutvecklare världen över, lockar till vidareutbildning är inte konstigt. Biblioteket släpptes med öppen källkod efter utveckling av Instagram och Facebook. Inte heller Golang, det snabbväxande programmeringsspråket utvecklat av Google, placering på topplistan förvånar. Golang är fortfarande långt från lika etablerarad som C#, Java och PHP men kniper ändå förstaplatsen som den teknik flest vill lära sig.

Inte långt efter på topplistan hamnar tungviktarna C# och Python. Längre ner finns finnar man också PHP och Java. Att våra kandidater känner ett behov av att utveckla Golang-kunskaperna tyder på att det är ett språk på uppgång. Det är ännu inte så utbrett, men har trots detta lyckats segra över de kändare språken. Undersökningsresultaten tyder på att våra kandidater har en fingertoppskänsla vad gäller trender inom programmering – Golang är nämligen ett av de just nu mest snabbväxande programmeringsspråken på marknaden. Mycket talar för att den smidiga enkelheten och pålitligheten som språket besitter kommer att gynna alla typer av utvecklare. Det är ett snabbt och effektivt programmeringsspråk med ett stort standardbibliotek och korta kompileringstider.

Tecken på intresse för AI/ML

React.js har länge varit det mest populära ramverket för frontend. Vår undersökning visar att det fortfarande lockar våra kandidaters intresse, men även uppstickaren Vue håller på att knappa in. Graph-databaser, R och programvarubiblioteket TensorFlow har också etablerat intresse hos våra kandidater. Det kan härledas till det i allmänhet ökade intresset kring AI och Machine learning som används mer och mer. Efterfrågan på den här typen av kunskaper ökar ständigt, vilket självklart påverkar programmerarnas önskemål om vidareutbildning.

Intressanta bubblare

De mest uppstickande språken är Zig, Flutter/Dart och ett generellt intresse för Graph-databaser. En Graph-databas lagrar enligt en grafbaserad modell till skillnad mot traditionella relationsdatabaser. Den mappar därför bättre mot den objektorienterade modell som ofta används inom systemutveckling. Flutter/Dart används främst för apputveckling och har gjort stora framsteg sedan Google släppte det portabla UI-verktyget. Att Zig börjar etablera sig på marknaden som ett programmeringsspråk att räkna med beror kanske främst på smidigheten och enkelheten.

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto