Demando logo

Techtalanger vill skapa det nya samhället

Trender som digitalisering, innovation och globalisering skapar inte bara en bubblande startupscen, utan också en kultur bland techtalanger att vara med och skapa det nya samhället.

Trender som digitalisering, innovation och globalisering skapar inte bara en bubblande startupscen, utan också en kultur bland techtalanger att vara med och skapa det nya samhället.

Vi står inför den största samhällsförändringen sedan industrialiseringen, nämligen digitaliseringen. I och med att det är fråga om ett tydligt paradigmskifte så är utrymmet för kreativitet och innovation stor. Möjligheter som uppstår i samband med en sådan samhällsförändring attraherar de främsta techtalanger till att vara delaktiga i denna förändring. Detta är något som bekräftas enligt den undersökning som Demando har gjort hos sina kandidater.

De främsta Techtalangerna vill vara med och påverka paradigmskiftet, speciellt vara delaktiga samt lösa det behov av tjänster och produkter som uppkommer. Trenden visar på att techtalangerna vill arbeta med långsiktig produkt- och tjänsteutveckling snarare än kortare konsultuppdrag. Talangerna vill helt enkelt vara en del av teamet som utvecklar exempelvis nästa Spotify. Därför står det väldigt högt i kurs att som arbetsgivare kunna erbjuda nyskapande och kreativa miljöer tillsammans med en hög ambition där talangen får upplevelsen av att den bidrar till samhällsförändringen.

Demando ser tydligt denna trend bland sina techtalanger. Det sker en stor förändring i vad våra talanger söker sig till, säger Robert Areno VD för Demando. Robert fortsätter med att lyfta fram att känslan av att få vara delaktig i att ta fram nästa livsomvälvande tjänst eller produkt verkar vara en av de mest avgörande faktorer när man söker sig till ett nytt jobb.

Demando kan se en uppåtgående trend för talanger som söker sig till produkt- eller tjänsteutvecklingsföretag det senaste halvåret. Siffror visar att 89% av de som registrerar sina profiler på Demando har angett att de vill jobba på dessa typer av bolag. I kontrast till detta så är det majoriteten konsultbolag som söker nya medarbetare. Detta skapar en inneboende suboptimering inom techrekrytering. Konsultbolagen och andra typer som kommuner och landsting behöver ställa sig frågan hur de kan skapa samma upplevelse av att bidra till samhällsförändringen och konkurrera med produkt- och tjänsteutvecklingsbolaget på detta område.

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto