Demando logo

SNAFU del 2: Marknadsplatsrekrytering – det nya svarta

Hur ska egentligen dagens företag och rekryterare tänka för att kunna attrahera och behålla techkandidater? Svaret stavas: transparens, ömsesidighet och personalisering

Okej, så vi har bekräftat att rekryteringsmetoderna förändrats ytterst lite eller inte alls sen de blev moderna på 50-talet. Så… Hur ska egentligen dagens företag och rekryterare tänka för att kunna attrahera och behålla techkandidater? Svaret stavas: transparens, ömsesidighet och personalisering
Som vi redogjorde för i del ett 1: “Rekryterare – You can’t rock it like the fifties” har det blivit allt svårare att rekrytera techkandidater i dagens klimat på tech-arbetsmarknaden. Anledningen beror på flera saker, men kort sammanfattat saknas det personer med techkompetens, och framförallt saknar dagens rekryterare verktyg för att attrahera nämnda techkandidater – något som på sikt kan leda till inlåsningseffekter och därmed en ineffektiv arbetsmarknad inom tech. Det vill säga att man stannar på sitt nuvarande jobb för för att man har det “tillräckligt bra” där man är. 

Vi anser att framtidens rekryteringsmetoder måste, för att vara effektiva, bygga på ett större mått av ömsesidighet mellan arbetsgivare och kandidat. Rekryteringen måste bli mer transparent, personaliserad och konkret. Tiden är över för one size fits all-lösningar både vad gäller själva rekryteringsprocessen och anställningsvillkor. Alternativen till jobbet man redan har måste vara tydliga och attraktiva. Hur tar vi oss dit? Vår uppfattning är att vi kommer dit genom att använda marknadsplatsen som förebild även inom rekrytering.

Rekrytering via marknadsplats

Så, vad händer om man ritar om rekryteringsprocessen med marknadsplatsen som utgångspunkt? 

Marknadsplatsen har varit en naturlig del av människans historia och funnits i en eller annan form så länge utbyte mellan människor har funnits. Att marknadsplatsen fått ett uppsving i digital form är ett kvitto på att den är ett effektivt sätt att koppla ihop tillgång och efterfrågan inom olika områden. Den tillämpas idag med framgång inom fler branscher t ex bostadsbranschen, detaljhandeln, transportbranschen och musikbranschen för att nämna några. Nu har turen även kommit till rekryteringsbranschen – och det är väl på tiden? Den stora fördelen är att marknadsplatsen inte står på någons sida, den ska bara vara ett effektivt sätt för utbyte och överenskommelser.

“Den enda drivkraften marknadsplatsen har är att skapa de
bästa förutsättningarna för ett effektivt utbyte”

Demando – marknadsplats för rekrytering inom tech

Med hjälp av marknadsplatsen som förebild har Demando stöpt om rekryteringsprocessen, där momentet att hitta kandidater mer eller mindre försvunnit och momentet som handlar om att attrahera har underlättats för båda parter genom att transparent och konkret information om varandra delas tidigt i processen.

Hos Demando kan kandidater passivt invänta jobberbjudanden med konkret information om tjänsten, förmåner och förutsättningar som den vill ha. Det kostar varken tid eller pengar för kandidaten och man riskerar inget med att finnas på Demando. Härigenom har vi skapat en marknadsplats dit många av de 90 % inom tech som inte aktivt söker jobb finns. För även den som inte aktivt söker jobb är intresserad av att ta del av intressanta jobberbjudanden. Samtidigt är Demando en marknadsplats dit arbetsgivare kan vända sig för att hitta den eller de kandidater de söker precis när det behövs. Det krävs ingen uppstart, man kommer igång i samma sekund som man beslutat sig för att rekrytera.

Kontentan är att de inledande faserna i rekryteringsprocessen går 10 gånger så snabbt via Demando, jämfört med traditionell rekrytering med search, något som sparar både tid och pengar för alla inblandade. Vår förklaring till detta är att marknadsplatsen ger just den ömsesidighet, transparens och personalisering som krävs för att få upp hastigheten i rekryteringsprocesserna.

Visst låter det som en “no-brainer”? Det tycker vi också. Oavsett om du är en tech-kandidat eller en arbetsgivare, ta kontakt med oss – så kan vi berätta ännu mer om hur vi kan hjälpa dig.

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto