Demando logo

Så skiljer sig män och kvinnors upplevelse av diskriminering i tech-branschen

Demando har undersökt vilken typ av diskriminering som förekommer i tech-branschen och vilka orsaker som tycks ligga bakom.

Demando har undersökt vilken typ av diskriminering som förekommer i tech-branschen och vilka orsaker som tycks ligga bakom. Våra kandidater fick svara på ett antal frågor för att kartlägga hur de som jobbar i branschen upplever situationen. I undersökningen deltog 46 procent kvinnor och 54 procent män. Resultatet var både förväntat och överraskande.

Olika upplevelser för män och kvinnor

Den vanligaste orsaken till diskriminering var kön och ålder. Vår undersökning visar att män och kvinnor upplever diskrimineringen i olika sammanhang och på olika sätt. Här presenterar vi resultatet av undersökningen utifrån kvinnornas och männens perspektiv.

Diskrimineringsupplevelser hos män i tech-branschen

1. Åldersdiskriminering vid lönesättning

Nästan hälften (49%) av männen som uppger att de känt sig diskriminerade vid något tillfälle anger att det varit i samband med lönesättning. Orsaken bakom diskrimineringen uppgavs vara ålder. Majoriteten av de som kände sig diskriminerade på grund av ålder vid lönesättningen var män mellan 18–25 år.

2. Köns- och åldersdiskriminering vid urvalsprocessen till sökta jobb

Den näst vanligaste diskrimineringen som männen upplevde skedde i urvalsprocessen till jobb de sökt. Här uppgav 41 procent att diskrimineringen var baserad på kön och 45 procent att det handlade om åldersdiskriminering.  

Diskrimineringsupplevelser hos kvinnor i tech-branschen

1. Mobbning och kränkning på grund av kön

Hela 42 procent av de kvinnor som har upplevt sig diskriminerade uppger att det har varit fråga om mobbning eller kränkning på grund av kön i jobbsammanhang.

2. Åldersdiskriminering i frågan om befordran

Större andel kvinnor än män i tech-branschen känner sig diskriminerade i frågan om befordran. Här uppger 28 procent av kvinnorna att de någon gång sökt en högre position som en annan person med mindre erfarenhet och lägre kompetens fått. De vanligaste anledningarna till att kvinnor diskrimineras vid befordran uppges vara ålder.

Lika delar män och kvinnor känner sig diskriminerade på grund av kön vid lönesättningen

Många av de som deltog i undersökningen upplever att de blir undervärderade i lönesättningen på grund av kön. I den här frågan upplever både kvinnor och män problemet lika stor utsträckning. Lönesättning är ett omstritt ämne inom alla branscher, och så även tech-branschen. Företag som tillämpar individuell lönesättning utgår från varje unik medarbetares insats, marknadsläget, kollektivavtal, lagar och övergripande lönestruktur. Det är en komplex uppgift att sätta rätt lön och förklara lönesättningen, vilket skulle kunna öka risken att både män och kvinnor upplever sig diskriminerade i samband med lönesättning. Dels för att någon upplever att det fått stå tillbaka, dels för att medvetenheten om löneskillnaderna mellan kön har ökat på grund av att branschen tagit tag i det.

Det finns kunskapsluckor i ämnet och det är svårt att veta vad som spelar in när någon känner sig diskriminerad i samband med lönesättning.  Att män upplever detta skulle kunna ha att göra med att lönegapet mellan kvinnor och män har minskat de senaste årtiondena. Branschen har medvetet arbetat med att minska löneskillnaderna, något som kan påverka den individuella lönesättningen på kort sikt.

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto