Demando logo

Lönerapporten 2024 | Stora löneskillnader mellan kvinnor och män inom Quality Assurance

Vad efterfrågar quality assurance i lön? I Demandos lönerapport 2024 jämförs löneanspråk från tusentals techkandidater.

Vad efterfrågar talanger inom Quality Assurance/Test i lön? I Demandos senaste lönerapport jämförs löneanspråk från tusentals techkandidater. Resultatet visar bland annat att på stor löneskillnad mellan män och kvinnor, till männens fördel. Männen begär mer än kvinnorna både sett till medianen samt lägsta och högsta löneanspråket.

Demando har sammanställt data från 10 000 techkandidater som registrerat sig på rekryteringsplattformen under 2023 och 2024. Det som gör vår rapport unik är att vi visar vilken lön kandidaterna önskar när de står inför ett jobbyte, och att datan kommer från kandidater som är intresserade av att byta jobb just nu. Här beskriver vi lönenivåerna som talanger inom Quality Assurance/Test vill ha på sitt nästa jobb.

Quality Assurance lön 2024 | Aktuellt löneanspråk vid rekrytering

  • Median: Medianen ligger på 38 000 kr.
  • Löneintervall: Medianen för de med minst erfarenhet (0-1 år) är 31 000 kr och för de med mest erfarenhet (15+ år) 55 500 kr.
  • Löneskillnad mellan könen: Medianen skiljer sig med 3000 kr, där männen begär mer än kvinnorna.

Lönespridning

Medianen för löneanspråken hos talanger inom QA/Test är 38 000 kr. Bland de lägsta löneanspråken (10e percentilen) är medianen 25 000 kr, och bland de högsta (90e percentilen) är medianen 55 000 kr. Detta ger en lönespridning på 30 000 kronor

Skillnad mellan erfarenhet

Median:

0-1 år: 31 000 kr
1-3 år: 39 000 kr
3-5 år: 42 500 kr
5-9 år: 50 000 kr
9-15 år: 65 000 kr
15+ år: 55 500 kr
Alla: 38 000 kr

Skillnad mellan män och kvinnors löneanspråk

Om vi tittar specifikt på män och kvinnors löneanspråk kan vi se att medianen för kvinnor är 37 000 kr och 40 000 kronor för män. Det skiljer alltså 3 000 kronor mellan könens löneanspråk.

I den 10e percentilen skiljer det 10 000 kr till mäns fördel. I den 90e percentilen skiljer det 8 900 kr, och män är de som begär mer.

Quality Assurance lön | Se hela listan och rapporten här

I vår rapport ”Vad söker techtalangen 2024: Lönerapporten” hittar du hela listan över aktuella löneanspråk. I år lyfter vi särskilt ut rollerna Utvecklare, UX/Design, Test/Quality Assurance, Data & Analys, Projektledning. Dessutom innehåller rapporten analyser och key takeaways för arbetsgivare som vill attrahera techtalang.

Vill du veta mer om rapporten? Mejla oss på insikt@demando.io.

Vill du också effektivisera din rekryteringsprocess?

Med över 50 000 registrerade techtalanger är Demando Sveriges största plattform för techrekrytering. Vi hjälper dig att göra rekryteringsprocessen smidigare och mer kostnadseffektiv.

Vill du rekrytera smartare och enklare? Registrera dig här och se dina matchningar direkt eller kontakta oss för mer information utifrån dina behov.

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto