Demando logo

Platsannonser borde tackas av för lång och trogen tjänst

Det är inte effektivt att rekrytera med hjälp av platsannonser. Varför ska man ge bort kontrollen över sin situation, och passivt sätta sig och hoppas att rätt person med rätt kompetens ska söka. Undersökningar visar att man bara når5-20 %av lämpliga kandidater, det vill säga det som aktivt söker jobb.

Det är inte effektivt att rekrytera med hjälp av platsannonser. Varför ska man ge bort kontrollen över sin situation, och passivt sätta sig och hoppas att rätt person med rätt kompetens ska söka. Undersökningar visar att man bara når 5-20 % av lämpliga kandidater, det vill säga det som aktivt söker jobb.

Vi vill hävda att detta sätt att agera är kvarlevor från andra tider, ett användande av gårdagens bemanningslösningar på dagens problem. På den tiden när  vi i huvudsak var varuproducerande och denna produktion skedde i fabriker där arbetsuppgifter i stor utsträckning var standardiserade. Det innebar att hittade man bara någon att anställa så kunde den hyggligt snabbt lära sig arbetsuppgifterna. Under sådana förutsättningar passar det alldeles utmärkt att sätta ut en annons och be någon, vem som helst, att söka. Råder det dessutom överskott på tänkbara kandidater ja då är det ju till och med ett effektivt sätt.

Tyvärr fungerar det inte på samma sätt i dagens tjänsteproduktion. En tjänst är många gånger allt annat än standardiserad, istället blir den sällan bättre än den som utför den, och framförallt för kunden in ett stort mått av variation i tjänsten. Detta gör att för att kunna utföra en viss tjänst med viss kvalitet så måste du hitta precis den person som har det som krävs för att lösa uppgiften. Då är det inte effektivt att försöka göra det genom att hoppas att just denna ska söka det jobb du erbjuder.

Vi har dessutom sett att detta sätt att rekrytera attraherar rätt typ av kandidater. Det vill säga de med lite mer erfarenhet, som kanske till och med trivs och presterar bra där de befinner sig, men som ändå vill och är öppna för intressanta möjligheter till en ny anställning.

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto