Demando logo

Personliga erbjudanden hjälper er lyckas med rekryteringen

Att det är svårt att rekrytera i techbranschen är väl känt, vilket i grunden beror på att det finns för få personer med techkompetens.

Att det är svårt att rekrytera i techbranschen är väl känt, vilket i grunden beror på att det finns för få personer med techkompetens. 70 000 personer beräknas saknas för att täcka behovet av kompetens inom tech till 2022, enligt en rapport från IT- och telekomföretagen. Arbetsgivare har därför svårt att attrahera just den personen med den kompetens som man behöver för att växa. 

Vi vet från våra analyser att det är jobberbjudandet som helhet som skapar intresse, alltså kombinationen av arbetsgivarvarumärke, verksamheten, techstack, arbetsuppgifter, lön och förmåner. Att ha koll på hela sitt erbjudande kan vara avgörande vid rekrytering. Är man svag på något av dessa så kan man behöva stärka i de andra aspekterna. Det är lätt man bara tänker på att höja lönen, men det finns många fler faktorer att jobba med för att få ihop ett erbjudande som gör att jobbet blir intressant. 

Techstack har vi t ex sett kan vara en “dealbreaker” när utvecklare byter jobb. Det innebär att en modern teckstack kan skapa intresse i sig. Arbetsgivarvarumärke är också viktigt, men båda dessa är ju kortsiktig svårare att påverka. När det gäller lön så har det nästintill kommit att bli en hygienfaktor i branschen vilket gör att det är svårt att attrahera med enbart lön. 

Det som finns kvar att jobba på för att skapa ett attraktivt erbjudande är förmåner. Vi vet att detta är ett område där önskemålen kan skilja både utifrån person och var man befinner sig i livet. Därför passar sällan standard förmånerna särskilt bra för alla. Någon vill ha extra semester, medan en annan vill ha delägarskap en tredje möjlighet till mer utbildning etc. Så genom att anpassa förmånerna till just den man vill anställa så kan man skapa ett personligt och attraktivt erbjudande. Det handlar i grunden om att vara personlig och skapa ett erbjudande som resonera på individnivå.

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto