Demando logo

Nerfgun arbetsgivarnas nya vapen i jakten på techtalanger

Traditionella förmåner lockar inte längre techtalanger i en extremt konkurrensutsatt arbetsmarknad. På den nya arbetsmarknaden räcker det inte att erbjuda tjänstetelefon, friskvårdsersättning och extra pensionsavsättningar.

Traditionella förmåner lockar inte längre techtalanger i en extremt konkurrensutsatt arbetsmarknad. På den nya arbetsmarknaden räcker det inte att erbjuda tjänstetelefon, friskvårdsersättning och extra pensionsavsättningar. Istället är det teamluncher, unika kontor och massage på jobbet som får tech-talanger att intressera sig för en arbetsgivare. Även om dessa förmåner, som kallas perks i USA, är en ganska ung företeelse i Sverige så är det tydligt att de skapar bättre attraktionskraft än de traditionella löneförmånerna. Varför har denna utveckling blivit så tydlig de senaste året?

Perks är ett sätt att förmedla arbetsgivarens identitet och det säger något om vad talangen kan förvänta sig när den kliver innanför dörren hos arbetsgivaren. Detta innebär inte att de traditionella löneförmånerna har spelat ut sin roll, eller är helt ointressanta.

När Demando analyserar vad kandidater vill ha av sin framtida arbetsgivare så är det tydligt att saker som extra semesterdagar, friskvårdsersättning och avsättningar till pension fortfarande är viktiga. De kan nästa sägas utgöra basen i ett intressant erbjudande. Man kan säga att ett unikt kontor är inte tillräckligt om det samtidigt inte kan erbjudas flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och möjlighet att styra sitt arbete. Samtidigt framgår av analysen att om en arbetsgivare erbjuder massage på arbetstid, Amazon Kindle med obegränsad tillgång till böcker, avsatta pengar för vidareutbildning och ett Playstation så kommer fler techtalanger vara intresserade.

Vi kan se en tydlig utveckling mot fler unika förmåner, säger Demandos VD Robert Areno. Och det är inget fel på kreativiteten fortsätter han. Tänk dig att du förutom den givna tjänstedatorn också får en alldeles egen Nerfgun när du tillträder din nya tjänst. Sannolikt är det inte specifikt tillgången till en Nerfgun som fäller avgörandet mellan två företag, utan snarare att det skvallrar om vilket företagsklimat som erbjuds. För vissa talanger är ett lekfullt arbetsklimat viktigt medan hos andra techtalanger är lugn och ro en viktig del. I fallet med lugn och ro är kanske typ av kontor och möjlighet att jobba på distans de viktigaste faktorerna när en talang väljer arbetsgivare.

Många tycker fortsatt att det är viktigt att ha en nära dialog med sin chef – det i sig har inte förändrats, men det kan vara helt enkelt mer attraktivt om hen börjar med utmana dig i en match Star Wars på Playstation VR istället för att med dig nedsjunken i en mycket lägre stol börja prata om vilken vision och vilka mål företaget har.

Perks är så nytt i Sverige att det inte ens har kommit en väl fungerande översättning för det. Men det växer kraftigt och det fungerar som ett alldeles utmärkt sätt att kommunicera hur man vill vara som arbetsgivare – och det bästa är att det fungerar och det är ganska billigt.

 

Här är några intressanta perks som arbetsgivare hos Demando har angett:

  • Din alldeles egna Nerfgun
  • Kodvecka vid Medelhavet
  • Bara mekaniska tangentbord på kontoret
  • Fria cocktails och luncher
  • Teamworkouts
  • Yoga på arbetstid
  • Amazon Kindle full med böcker

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto