Demando logo

Löneskillnader börjar redan vid löneanspråket - data från 10 000 kandidater

I Demandos nysläppta lönerapport jämförs 10 000 techkandidaters löneanspråk. Resultatet visar att kvinnor generellt ber om lägre lön än män i samma roll. Börjar löneskillnader mellan män och kvinnor redan vid löneanspråket?

Demando har sammanställt data från 10 000 techkandidater som registrerat sig på rekryteringsplattformen under 2022 och 2023.

Det som gör vår undersökning unik är att löneanspråken är satta av kandidaterna innan de påbörjat en dialog med en specifik arbetsgivare.
Mathias Deljerud Hamlin, medgrundare och VD på Demando

Det som gör vår undersökning unik är att löneanspråken är satta av kandidaterna innan de påbörjat en dialog med en specifik arbetsgivare, vilket ger en bild av hur techtalangen själva värderar sin kompetens, säger Mathias Deljerud Hamlin, medgrundare och VD på Demando

Män begär oftare högre lön än kvinnor

Demandos rapport visar att män i de flesta scenarion har högre löneanspråk än kvinnor med motsvarande erfarenhet och roll. I vissa roller är skillnaderna så höga som 14 000 kronor, till männens fördel. Sett till utvecklare med 4-7 års erfarenhet är medianen 2000 kr högre för män än för kvinnor. Sett till de som arbetar med Data & Analys är medianen 7500 kr högre bland männen.

Resultatet förvånar oss tyvärr inte helt. Vi har tidigare sett liknande tendenser, att män begär högre lön än kvinnor, både i forskning och i vår egen statistik.
Mathias Deljerud Hamlin

Resultatet förvånar oss tyvärr inte helt. Vi har tidigare sett liknande tendenser, att män begär högre lön än kvinnor, både i forskning och i vår egen statistik. Resultatet visar att arbetsgivaren fortsatt har ett ansvar att se till att lönen speglar både rollen och marknadsläget, för att på sikt bidra till en mer jämställd lönesättning för alla, säger Mathias Deljerud Hamlin.

Juniora utvecklare och UX-designers har mest jämställda löneanspråk

Det finns undantag där män och kvinnors löneanspråk ligger på ungefär samma nivåer, eller där kvinnorna ber om mer än männen. Detta ser vi exempelvis bland juniora och mediora utvecklare och UX/Designers. Skillnaderna mellan könen är också generellt mindre bland de lägsta löneanspråken (i den 10 e percentilen).

Bland de högsta lönerna (i den 90e percentilen) är männens löneanspråk i princip alltid högre än kvinnornas. Det verkar alltså som att de män som anger ett högt löneanspråk tar i mer än de kvinnor som anger ett högt löneanspråk, sett till roll och erfarenhetsnivå.

Vi såg en liknande trend när vi genomförde en undersökning av löneanspråk 2019.
Mathias Deljerud Hamlin

Vi såg en liknande trend när vi genomförde en undersökning av löneanspråk 2019. Vi tittade då på en annan mix av tekniknära roller, och såg att skillnaderna var mindre bland de mer juniora kandidaterna och sedan ökade i takt med ökad senioritet, då männens löneanspråk generellt blev högre än kvinnors, säger Mathias Deljerud Hamlin.

Lönerapporten baseras på data från 10 000 kandidater som registrerat sig på Demandos rekryteringsplattform under 2022 och 2023, inom rollerna Utvecklare, UX/Design, Data & Analys, QA/Test och Projektledning/Management.

Vill du veta mer om rapporten? Mejla oss på insikt@demando.se

Du kan också läsa vår tidigare rapport här.

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto