Demando logo

Kvinnliga utvecklare förväntar sig lägre lön än manliga

Efter att ha analyserat över 2 200 löneförväntningar kan vi konstatera påtagliga löneskillnader mellan män och kvinnor inom Tech. Exempelvis skiljer det 8 300 kr för utvecklare med Javakompetens.

Efter att ha analyserat över 2 200 löneförväntningar kan vi konstatera påtagliga löneskillnader mellan män och kvinnor inom Tech. Exempelvis skiljer det 8 300 kr för utvecklare med Javakompetens. Slutsatsen skiljer sig delvis mot andra studier då Demando har den unika möjligheten att bygga studien på faktiska anspråk och andra förmåner bland tusentals tech- talanger. Anspråken bestäms av individen själv och anonymt, vilket gör att påverkan av externa faktorer inte finns i samma utsträckning som i en intervjusituation.

Skillnader i lön mellan män och kvinnor är lika väldokumenterat som det är problematiskt. Ofta förklaras skillnaderna med strukturella skäl, såsom till exempelvis att kvinnor i större utsträckning jobbar deltid, eller värderar andra delar av arbetslivet som viktigare. Givetvis kan det finnas skillnader gällande personliga prioriteringar men kvar blir ändå personens egen uppskattning av sitt värde. Demando ser en väsentlig skillnad mellan kvinnor och män, trots liknande erfarenhet och geografiska placering.

Det är problematiskt med de faktiska löneskillnaderna mellan män och kvinnor, men det är än allvarligare när denna skillnad har satt avtryck så djupa att kvinnor faktiskt sätter lägre värde på sin kompetens.

Detta är väldigt skadligt för branschen i längden då branschen idag är mansdominerad, samtidigt som vi kan se tydliga strävanden mot att göra den mer jämställd. All kunskap säger att jämställda team är effektivare och att jämställdhet skapar bättre psykosocial arbetsmiljö. Att man hos oss kan ställa helt anonyma löneanspråk verkar inte vara tillräckligt, vi kommer därför aktivt att vägleda samtliga tech-talanger att få rätt lön. Redan nu har vi vår lönekalkylator som hjälper till att skapa en uppfattning om vad man är värd.

Demando vill vara med och förändra detta faktum, som på sikt kan vara ett hot för en effektiv tech-bransch. Vi uppmanar därför alla att ta reda på löneläget innan man anger sitt löneanspråk. Rätt löneläge är bäst för alla.

De tre vanligaste kompetenserna och skillnaderna mellan kvinnor och män. Statistiken baserar sig på faktiska löneanspråk från ca 2 200 Tech-talanger registrerade hos rekryteringstjänsten Demando:

  • Frontend-utvecklare, 5 416 kr skillnad
  • .NET-utvecklare, 3 682 kr skillnad
  • Java-utvecklare, 8 380 kr skillnad

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto