Demando logo

Tuffa tag eller trevlig stund - hur skall det tekniska testet genomföras vid en rekrytering?

Rekrytering är lite som dejting och därmed kan det vara bra att tänka igenom om ni skall ha test på första intervjun eller om ni skall lära känna varandra lite först. Så vilken typ av tekniskt test skall ni göra?

Rekrytering är lite som dejting och därmed kan det vara bra att tänka igenom om ni skall ha test på första intervjun eller om ni skall lära känna varandra lite först. Ja, ett test för att bedöma tekniska kunskaper och erfarenheter alltså. Många föredrar att vänta tills andra eller tredje intervjun, medan en del inte tycker det behövs något test över huvud taget - det viktigaste är att man gillar varandra. Samtidigt är det inte kul att, först efter några trevliga intervjuer, upptäcka att det tekniska inte fungerar alls. Inte heller kul att, först efter anställning, upptäcka att ni börjar bråka direkt då ni har olika åsikter om hur något skall lösas.

Så vilken typ av tekniskt test skall ni göra?

  • Spännande och tillkrånglat test på whiteboarden. Kan bli en fantastiskt eller katastrofal inledning på er relation beroende på personkemi, nervositet och tidigare erfarenheter.
  • Lugnt och kommunikativt test där ni delar skärm. Brukar leda till att båda ganska snabbt får bra koll på den andres preferenser, kunskaper och personlighet.
  • Uppstyrt och välpolerat test på egen hand i hemmiljö. Här kan personen lösa testet i lugn och ro och därmed få möjlighet att visa upp sig från sin bästa sida.

Ett tips är att fråga vilken sorts test personen föredrar, för svaret och diskussionen kring det kan ge ökad förståelse för hur personen är. Du kanske till och med får reda på att personen inte vill göra ett test eftersom det känns onödigt eller obehagligt. Det är inte helt orimligt, så tänk igenom hur du vill hantera den situationen. Vill du avbryta rekryteringsprocessen direkt, hitta något annat sätt att utvärdera de tekniska kunskaperna, eller gå vidare utan att göra ett test förutsatt att allt annat känns bra?

Glöm inte att prata efter testet

Oavsett vilket typ av test ni väljer så är det bra att ha en diskussion efteråt för att få reda på hur testet upplevdes, varför vissa lösningar valdes, vilka överraskningar som dök upp, om det tog längre eller kortare tid än förväntat. Ge gärna konstruktiv kritik, men försök att lyfta fram minst tre bra saker för varje negativ sak du tar upp så att upplevelsen blir övervägande positiv. Var observant på hur personen hanterar feedback, frågor, förslag och kritik eftersom det kommer vara en del av er vardag efter en eventuell anställning. Bjud gärna in fler personer ur teamet så att alla får en chans att lära känna varandra.

Det tekniska testet handlar alltså inte enbart om att ta reda på vilka tekniska färdigheter personen har. Se det snarare som ett verktyg för att ta reda på om personen passar för jobbet och om ni kommer att kunna jobba bra tillsammans. Testet kan även användas för att se om personen förstår vad ni håller på med - domänen, produkten, systemet, tjänsten, affärsnyttan, användarnyttan - och varför ni valt vissa lösningar.

Fokusera på verkligheten och vardagen

Allt detta talar för att skapa ett test som ligger så nära verkligheten som möjligt, för annars kan testet bli missvisande eller till och med meningslöst. Går det att göra testet med verklig kod, verkliga buggar, verkliga specar och i den verkliga miljön så är det ofta det bästa alternativet. Görs testet tillsammans med personens framtida kollegor så är det ännu bättre.

Ett alternativ, eller komplement, till ett tekniskt test är att diskutera tidigare upplevelser och erfarenheter. Helst både framgångar och misslyckanden. Fråga vilka tekniker som använts tidigare, vilka lärdomar som dragits, hur jobbiga situationer hanterats, var de tekniska kraven kom ifrån, vem som fattade de flesta besluten och vilka delar personen fokuserade på och bidrog mest till. Dyk gärna ner i någon teknisk detalj för att se hur djupa kunskaper personen har. Glöm inte att fråga om jobbet blev klart i tid, om produkten löste problemet och om kunden blev nöjd. 

Kan personen visa upp något från tidigare jobb - designskisser, källkod, webbsajt, app, program - kan ni gå igenom det tillsammans. Men stäm av att det känns bra först, eftersom det kan vara känsligt eller lite skämmigt att prata om gamla projekt som inte avspeglar det man kan nu, eller den man är nu. På tal om känsligt så är det alltid värt att fråga om det finns möjlighet att få prata med någon som samarbetat med personen på ett tekniknära sätt.

Sammanfattning

Slutligen, tänk igenom ordentligt vad du vill få ut av testet. Kom ihåg att testet skall handla om att ni skall lära känna varandra och ta reda på hur bra ni funkar tillsammans. Det är också viktigt att bedöma personens intresse samt om personen kommer att klara av och trivas med det aktuella jobbet. Skapa alltså inte ett test som bara du själv går igång på eller som visar hur smart du är. Se också till att förutsättningarna är så bra som möjligt så att personen som skall göra testet känner sig trygg och avslappnad. Om möjligt, låt personen vara med och påverka hur testet skall utföras. Det kan handla om val av tid, plats, IDE, språk, ramverk, enhetstester eller ej, etc.

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto