Demando logo

De absolut främsta anledningarna till varför utvecklare byter jobb

Att hitta rätt utvecklare med de rätta kvalifikationerna till ditt team eller projekt är en tidskrävande och utmanande uppgift. När du sedan har fått ihop ett starkt team är jobbet  dessutom inte helt klart.

Att hitta rätt utvecklare med de rätta kvalifikationerna till ditt team eller projekt är en tidskrävande och utmanande uppgift. När du sedan har fått ihop ett starkt team är jobbet  dessutom inte helt klart.

Som du säkert redan vet, är utvecklare ett släkte som tycker om att röra på sig. Som utvecklare kan det till och med vara dåligt att stanna för länge på samma företag. I en artikel InfoWorld publicerad 2016 (källa) nämns några av farorna och menar att risken att stagnera och fastna vid samma programmeringsspråk och tekniker helt enkelt ökar med tiden.

För att du ska kunna behålla dina stjärnor inom företaget är det därför viktigt att förstå faktorerna till varför dina anställda söker sig vidare.

Om vi kollar internationellt är det några faktorer som är återkommande. Du lär väl knappast bli förvånad av att höra att en av de vanligaste anledningarna till att en anställd söker sig till en ny arbetsplats kan bero på lönen. Detta är givetvis inget som är unikt för just IT-branschen; ibland går den snabbaste vägen till en högre lön, genom en ny arbetsgivare.

Vi hittar även faktorer som att balansen mellan arbete och fritid inte fungerar helt. Hos högpresterande personer kan det helt enkelt vara svårt att sluta att jobba. Här gäller det att, som projekt- eller arbetsledare, vara lite vaksam över dina anställdas hälsa. Ibland är det bättre att ge en kortare time out till någon som behöver det, än att helt förlora en av sina programmerare.

Så här tycker talangerna i Demando`s kandidatpool

När utvecklare registrerar sig i vår kandidatpool får de bland annat ange deras främsta drivkraft för varför de söker nya utmaningar.

Idag har vi över 7000 tech-talanger, med nära 4000 registrerade utvecklare. När vi analyserade vad de hade svarat var det tre punkter som återkommande rankades högt.

1. Brist på nya utmaningar
Vissa projekt kan bli långa och utdragna utan att visa några ordentliga resultat. Detta kan skapa frustration hos dina programmerare vilket leder till förlorat fokus och intresse. I detta läget är det viktigt att du som arbetsgivare eller projektledare tar ett steg in, sätter tydliga och kortsiktiga mål. Framstegen blir då tydligare och väcker på så sätt liv i motivationen.

2. Dåliga möjligheter att lära sig nya språk och tekniker

Detta är en faktor som är återkommande även internationellt sett. Sajten Coding game gjorde en omfattande studie, där fler än 6000 utvecklare fick svara på vad de ansågs viktigast på en bra arbetsplats. I studien framgick det att hela 68% anser att möjligheten till personlig utveckling var den absolut viktigaste egenskapen.

Att få möjlighet att lära sig nya språk och tekniker kan vara helt avgörande för karriären. I en bransch som är i ständig utveckling gäller det helt enkelt att hänga med. En utvecklare som inte har möjlighet att lära sig de nya teknikerna kan tids nog få det svårt att ta sig vidare. Därav anses det vara ett stort plus om det finns utvecklingsmöjligheter på den befintliga arbetsplatsen.

3. Utvecklingsmöjligheterna är för låga

Precis som vi var inne på i föregående punkt är möjligheten att utvecklas en viktig faktor. Detta förutsätter inte bara att du kan erbjuda en bred tech stack; Justin James skriver i sin artikel för TechRepublic, att det är viktigt att visa förtroende till dina mer rutinerade utvecklare genom att låta dem använda nya och avancerade tekniker. Genom att göra detta visar du även att du litar på deras kunskap och erfarenhet.

Att som företag kunna erbjuda en betald kursvecka är också ett schysst sätt att låta dina utvecklare fördjupa sig i sin kunskap.

Längre ner på listan hittar vi faktorer som:

  • Önskan att jobba åt en viss typ av bolag
  • Önskar högre lön
  • Bättre balans mellan arbete och privatliv

Detta var något förvånande, då detta är faktorer som ofta nämns som några av det vanligaste anledningarna till varför utvecklare byter arbetsplats.

Så vad kan vi dra för slutsatser?

Det skulle kunna vara så att arbetsförhållandena i Sverige helt enkelt håller en ganska hög standard, där de anställdas önskemål välmående är något som prioriteras.

Det verkar heller inte finnas några större förväntningar eller önskemål att jobba för något specifikt företag, i alla fall inte så pass stora att man aktivt väljer att söka sig vidare.

När det kommer till lönen ser vi också där att det kan vara en bidragande faktor, men långt ifrån den starkaste. Tech-branschen är välmående och kanske är det så att lönerna idag är så pass höga, att andra faktorer väger tyngre.

Även balansen mellan arbete och privatliv verkar fungera bra och är ingen starkare faktor till att lämna arbetsplatsen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är ovanligt för en utvecklare att stanna över tio år på ett och samma företag, att programmerare byter företag efter tre till fyra år kan helt enkelt gynna deras karriär.

För att dina anställda ska trivas och vara kvar så länge som möjligt gäller det att vara tillmötesgående med de mindre kraven och att våga ge dem eget ansvar.

Försök ha en flytande kommunikationen - vänta inte med att ge feedback till nästa lönesamtal. Jobba på att få till en genuin lagkänsla genom att programmera tillsammans och jobba ständigt med att förbättra ert ledarskap.

Med detta i bakhuvudet ökar era chanser att ni får utvecklare som trivs på sin arbetsplats och som är villiga att jobba hårt för att nå era gemensamma mål.

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto