Demando logo

3 tips för att minska bias i rekryteringsprocessen

En person korsar en bred orange gata

Fördomsfri rekrytering är för många företag ett viktigt verktyg för att främja mångfald, skapa en inkluderande arbetskultur och öka innovationsförmågan. Genom en mer jämlik anställningsprocess kan arbetsgivare samtidigt säkerställa att de bidrar till FN:s Hållbarhetsmål om mångfald, rättvisa och inkludering. Men hur kan man gå tillväga som ansvarig för en rekryteringsprocess?

Flera av FN:s hållbarhetsmål kan kopplas till anställningsprocesser och rekrytering, och att jobba mot dem kan inte bara gynna företag utan också bidra till en bättre och mer hållbar värld. Fördomsfri rekrytering, eller unbiased recruitment på engelska, är ett verktyg som företag kan använda för att stötta målen. I den här artikeln beskriver vi kopplingen mellan hållbarhet och rekrytering, och ger tre konkreta tips på hur du kan arbeta för att minska medvetna och omedvetna fördomar i dina rekryteringsprocesser.

Hur kan rekryteringsarbetet bidra till FN:s hållbarhetsmål?

Här är en kort sammanfattning av de tre mål som är relevanta när det kommer till rekrytering.

  • Mål 5: Jämställdhet Genom att använda kompetensbaserad rekrytering kan företag bidra till att överbrygga könsskillnader i arbetslivet och främja jämställdhet.
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet Anonymiserade ansökningsprocesser minskar risken för diskriminering och hjälper till att skapa mer rättvisa rekryteringsmöjligheter.
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen Fördomsfri rekrytering främjar en inkluderande arbetskultur och minskar risken för konflikter på arbetsplatsen.

Tre tips som hjälper dig att minimera fördomar i din rekryteringsprocess

Så, hur kan man som ansvarig eller involverad i en rekryteringsprocess gå tillväga för att rekrytera mer hållbart? Här kommer tre råd som hjälper dig med din kompetensbaserade rekryteringsprocess.

1. Formulera en tydlig kompetensprofil

Skapa en tydlig kompetensprofil för varje ledig tjänst. Definiera de färdigheter, erfarenheter och kvalifikationer som är nödvändiga för jobbet. Det hjälper till att minska risken för subjektiva bedömningar.

2. Tillämpa anonymiserade ansökningsprocesser

Utforma ansökningsprocessen så att kandidaterna är anonyma för rekryteringsteamet så länge som möjligt. Använd generiska referenser till kandidaterna, och undvik att hänvisa till exempelvis kön, ålder, etnicitet eller andra attribut som inte är relevanta för rollen. Du kan underlätta detta, och undvika medvetna och omedvetna fördomar, genom att använda anonymiserade sätt att komma i kontakt med kandidater, i såväl ansökningar som out-reach. På så sätt blir det enklare att behålla fokus på kompetens och lämplighet, och förhindra fördomar.

3. Använd en anonymiserad matchningstjänst

Ett kraftfullt verktyg för fördomsfri rekrytering är att använda en digital tjänst som anonymiserar talanger under matchningsprocessen, där matchningen är helt baserad på kompetensprofilen. Detta innebär att kandidaterna förblir anonyma tills de själva väljer att avslöja sin identitet och acceptera en kontakt från ett företag. En anonymiserad matchningstjänst eller rekryteringsplattform kan därmed bli ett effektivt verktyg för att helt anonymisera de första stegen av rekryteringsprocessen.

Så kan Demando hjälpa dig att rekrytera mer fördomsfritt

På Demando är alla kandidater anonyma. Den som registrerar sig anger varken kön eller ålder, allt baseras istället på kompetens och erfarenhet. Och du som är arbetsgivare skapar en kompetensprofil, som sedan matchas mot kandidater i vår databas.

Matchande kandidater visas anonymiserat för dig som arbetsgivare, och du kan välja vilka du vill kontakta. Kandidatens identitet visas inte förrän kandidaten själv valt att acceptera din kontaktförfrågan. På så sätt kan du enkelt undvika bias i de första stegen i rekryteringsprocessen.

Vill du ha hjälp med din rekrytering? Kontakta oss för en demo av plattformen, eller för att skapa ett upplägg för just dina behov. Du kan även registrera dig direkt och testa tjänsten själv.

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto