Demando logo

Sveriges vassaste techtalanger - 7 Snabba med Per Rovegård

Per är en mycket erfaren utvecklare som förutom sin långa erfarenhet också håller föredrag och bloggar om programmering. Han är också en av de som är med på listan över Sveriges bästa utvecklare.

Per är en mycket erfaren utvecklare som förutom sin långa erfarenhet också håller föredrag och bloggar om programmering. Han är också en av de som är med på listan över Sveriges bästa utvecklare.

Vad har du för tips för att utvecklas och hålla sig i framkant som utvecklare?

Lär dig nya programmeringsspråk (exempelvis genom att köra Advent of Code eller Project Euler). Byt paradigm (exempelvis objektorienterad till funktionell programmering), plattform (exempelvis Java/JRE till .NET), typsystem (exempelvis statiskt till dynamiskt) - nya sätt att tänka ger ofta aha-upplevelser. Ta ett steg tillbaka och fundera på hur man kan utveckla bättre system genom att skriva mindre kod.

Vilka personliga egenskaper anser du är viktiga för att kunna bli en bra utvecklare? 

Jag anser att en bra utvecklare måste vara nyfiken på att lära sig nya saker, oavsett om det gäller nya tekniker eller nya arbetsprocesser. Man behöver vara ödmjuk inför att programvaruutveckling är ett stort område där människor med olika bakgrunder och kompetenser är med och bidrar. Jag tror det är förödande att låsa sig till en viss leverantör eller en viss teknik och inte lyfta blicken. Man behöver våga gå utanför sin komfortzon, vara lyhörd samt vara öppen för förändring.  

Vad anser du är viktigt på en arbetsplats för att kunna utvecklas?

Det måste vara "högt i tak" - konstruktiva åsikter ska kunna ventileras utan att det får negativa konsekvenser. Så kallad "blame-kultur" är direkt skadlig. Alla gör misstag - på en bra arbetsplats hanterar man det med ett "framåt-tänk" där misstag leder till lärdomar. Vidare tycker jag det är viktigt att arbetsgivaren investerar i medarbetarnas personliga utveckling.

Vad ser du för trender inom tech inför 2018?

Hett just nu är blockchain-tekniken samt AI/machine learning. Jag tror att det kommer att hända mycket på dessa områden under året. Vi påminns ständigt om vilken skör värld vi verkar i (tänker närmast på de CPU-osäkerheter som precis uppdagats), så fokus på säkerhet kommer bara att öka.

När det gäller programmeringsspråk tror jag Rust kommer att växa. Rust har många intressanta tekniker för att undvika vanliga referens-/pekar-problem. På browser sidan lär vi se framsteg på WebAssembly-fronten.

Har du några nya tekniker eller kodspråk på din bucketlist inför 2018? 

Jag har ingen bucketlist direkt. Jag försöker lära mig nya tekniker och programmeringsspråk för att vidga mina vyer och genom det skaffa fler verktyg för att lösa de dagliga utmaningarna.

I december lärde jag mig Haskell och nu håller jag på med Rust. Därefter är jag lite nyfiken på något språk med dependent types, exempelvis Idris (https://www.idris-lang.org/).

Jag jobbar en del med distribuerade system och språkorienterade system (tänk DSL:er), och vill hela tiden lära mig mer inom dessa områden.

Jag har även som personligt mål att blir bättre på de mjuka delarna av programvaruutveckling, närmare bestämt kommunikation och hantering av människor. Jag förespråkar Domain-Driven Design där god kommunikation är en viktig pusselbit - förmodligen den viktigaste. 

Berätta varför du just valt dessa?

Mina val har delvis att göra med mitt dagliga arbete och de utmaningar jag stöter på där. I övrigt tycker jag som sagt det är viktigt att vara nyfiken och ständigt lära sig nya saker.

Vilka nyhets- eller utbildningssajter inom Tech följer du och kan rekommendera?

Tyvärr har jag inga direkta rekommendationer. För närvarande får jag min mesta tech-input via Twitter.

Har du några tips på verktyg och tjänster som du använder dagligen och som gör vardagen enklare?

Nej, jag kommer inte på något på rak arm som sticker ut.

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto