Demando logo

Arbetsgivare

Få värdefull insikt och strategier för att effektivt locka, identifiera och rekrytera kandidater inom tech. Utforska ämnen som effektiva rekryteringsmetoder, intervjutekniker och hur du skapar en attraktiv arbetsmiljö för kandidaterna. Här hittar du bland annat utdrag från Demandos egen statistik och intervjuer med andra arbetsgivare. Ta del av praktiska råd och branschspecifika insikter för att optimera din rekryteringsprocess och säkerställa att du attraherar de mest kompetenta individerna till ditt techteam.