Demando logo

Anonymiserad rekryteringsprocess leder till färre snedrekryteringar, enligt Computer Sweden

Idag så publicerade Computer Sweden en artikel som beskriver fyra tips för att undvika snedrekryteringar. I denna så omnämns ett stort problem där snedrekryteringar görs omedvetet baserat på namn och adress, d.v.s. sådant som ger tolkningsmöjligheter gällande kön, ursprung och status.

Idag så publicerade Computer Sweden en artikel som beskriver fyra tips för att undvika snedrekryteringar. I denna så omnämns ett stort problem där snedrekryteringar görs omedvetet baserat på namn och adress, d.v.s. sådant som ger tolkningsmöjligheter gällande kön, ursprung och status. Demandos grundtanke har alltid varit att bemöta detta problem där grundtanken är att det som spelar roll är kunskapen och personen. Inget annat.

”Studier visat att genom att ta bort namn och adress från de sökandes ansökningsbrev och cv gör att omedveten snedrekrytering kan undvikas när vi inte kan tolka sådant som kön, ursprung eller status. Stora företag som Google börjar allt mer använda sig av den här strategin och det finns också olika plattformar som är kodade att enbart leta efter teknisk kompetens.”

Vi på Demando tycker det är kul att vår grundtanke omnämns hos Computer Sweden men tycker samtidigt att det är alarmerande att vi 2016 inte lyckats komma längre som civilisation där kön, ålder, ursprung och status direkt påverkar urvalet.

Hos oss på Demando så skapar kandidaten en anonymiserad profil som lyfter upp det som gör skillnad, nämligen kunskap. När arbetsgivaren väl har gjort urvalet och tagit kontakt med den anonymiserade profilen så visar statistiken att kön, ursprung och status inte spelar någon roll.

Länk till idg.se

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto