Demando logo

9 av 10 svenskar vill kunna jobba på distans - ny rapport från Wise IT

Människors inställning till arbete har förändrats över tiden. Organisationer behöver vara mer anpassningsbara och flexibla i hur dem ser på både anställningsformer och arbetsförmåner för att fortsätta attrahera rätt kompetens.

Människors inställning till arbete har förändrats över tiden. Organisationer behöver vara mer anpassningsbara och flexibla i hur dem ser på både anställningsformer och arbetsförmåner för att fortsätta attrahera rätt kompetens. I rapporten ”Svenskarnas inställning till distansarbete” kan vi se att 89,6% av respondenterna anser att det är viktigt med möjlighet till distansarbete och att hela 71,8% av de svarande skulle tacka nej till ett jobb om möjligheten till distansarbete inte fanns.

Distansarbete – mer än bara en trend!

Bolagen Wise IT, Wise Consulting samt mötesplatsen Svenska Nomader arbetar alla med människor i arbetslivet - och ville tillsammans ta reda på hur viktigt distansarbete är för svenskarna. Under slutet av 2019 gick de tillsammans ut med en undersökning med frågor kring möjligheten till distansarbete på deras nuvarande arbetsplatser och hur deras egen inställning till det var. Resultatet som nu publiceras i rapporten ”Svenskarnas inställning till distansarbete” visar att distansarbete inte bara är en trend, utan något samtliga generationer prioriterar vid val av arbetsgivare.

Många hade tackat nej till ett jobberbjudande utan möjlighet till distansarbete

89,6% anser att det är viktigt att arbeta på distans och 71,8% skulle gå så långt att tacka nej till ett jobberbjudande om inte möjligheten till distansarbete gavs. Rapporten visar också att det i åldersgrupperna 31-40 och 41-50 är betydligt mer sannolikt (81,4 % och 76 %) att vi tackar nej till ett jobb om möjligheten för distansarbete inte finns. För kvinnor i åldersgruppen 31-40 år är siffran så hög som 85 %.

- En anledning till detta kan vara att snittåldern på att föda barn i Sverige är 29,4 år – vilket kan innebära att många i den åldersgruppen har småbarn. Då kan distansarbete vara ett sätt att få ihop vardagen samtidigt som vi försöker vara effektiva och få mer gjort på jobbet, säger Ida Åqivst, Digital Marknadsspecialist på Wise IT.

Fler chefer behöver uppmuntra distansarbete för att minska glappet mellan önskan och verklighet

Avslutningsvis så visar undersökningen att det är ett glapp mellan vad medarbetare anser är viktigt och vad chefer gör och hur de agerar. Enbart 68,8% av cheferna uppmuntrar sina medarbetare till att arbeta på distans även om 81% av totalt 774 svarande anser att de får mer gjort och kan effektivisera sin tid när de arbetar på distans.

- Utifrån ett ledarskapsperspektiv är det extra viktigt att tydliggöra förväntningar vid distansarbete. Hur tillgängliga ska vi vara; via telefon/mail osv och hur följer du som chef upp och stämmer av läget och visar engagemang? Denna typ av frågeställningar blir än mer viktiga i takt med att fler och fler arbetsuppgifter hamnar utanför den ordinarie arbetsplatsen, säger Anna Ferneman, ledarutvecklare på Wise Consulting.

Om rapporten

Rapporten “Svenskarnas inställning till distansarbete baseras på svar från 774 personer under hösten 2019, varav 29,8% hade personalansvar. Rapporten är en kartläggning av svenskarnas inställning till distansarbete och initierades av Svenska Nomader, Wise IT och Wise Consulting.

Ta del av hela rapporten här!

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto