company cover image

Senior Kvantitativ Analytiker

StockholmFull-time
Data analysis (+5 yrs)
50 000-65 000 SEK/month
Analysis & Big data, HR, AI & Machine learning
100-499 employees
Sign up

Skills & tools

Perks & benefits

Compensation

Additional parental allowance

Collective agreement

Competitive salary

Fixed salary

Occupational pension

Health

Healthcare insurance

Shower

Wellness allowance

Quality of life

Own responsibility

Stability

Work-life balance

Working time

More than 25 days of vacation

Non-regulated working hours

Workplace

Allergy friendly office

Career development

Central office

Choose own equipment

Code days

Position description

Som Senior Kvantitativ Analytiker ansvarar man tillsammans med teamet Modellering & Analys utvecklingen och förvaltningen av bankens statistiska modeller vilket inkluderar scorekort, risklassificering och beräkning av förväntade kreditförluster i linje med IFRS 9. I rollen kommer man att arbeta självständigt, tillsammans med kollegor i modellutvecklingsteamet och i nära samarbete med modellägare och modellanvändare inom Kredit, Finans, Riskkontroll och bankens affärsområden.

Modellering & Analys är ett av tre team inom funktionsområdet Data & Analys och är fundamental till Marginalen Banks lönsamhet, då bankens kreditrisk inom kreditberedning och kreditriskreservering bestäms utifrån de modeller som teamet utvecklar och förvaltar.

  • Med hjälp av din expertis inom statistiska och matematiska modeller, definiera och välja ut relevanta metoder vid modellutveckling samt vägleda och stödja övriga medarbeta...

Images from the company
Images from the company
Images from the company

Life at Marginalen Bank

Att förbättra marginalerna för våra kunder ligger i vårt DNA, vi brinner för att se människor och företag växa. Våra rötter går tillbaka till 1979 och vi har sedan Marginalen bildades i början på 90-talet växt av egen kraft. I samband med att Marginalen förvärvade Citibanks svenska konsumentbank 2010 bildades Marginalen Bank. Vi vill bidra till en bättre värld genom att skapa ekonomiskt försprång för människor som söker en bank och partner som inte bara tittar på siffror utan lika mycket på idéer och framtid. För att kunna driva en bank krävs det en stor bredd av kompetenser. Vi söker alltid efter människor med olika erfarenheter som kan berika vår organisation. Tillsammans vill vi skapa framtidens främsta banktjänster. Tillsammans med våra värderingar är jämställdhet en självklarhet för oss. Marginalen Bank har en jämn fördelning av kvinnor och män i styrelse och ledning. I chefspositioner och bland medarbetarna överlag är det något övervägande kvinnor. Vi har en mångkulturel...

Explore

Jobs nearby

Jobs by industry

Find your perfect job now

Join Demando