Jobs

/

Data Edge AB

Data Edge AB

Data Edge AB

Vi arbetar för att ge individer och organisationer en edge genom att framgångsrikt kombinera affär, analys och data.

Med våra många års erfarenhet inom Data, Analys och Data-driven transformation från ledande konsult- och techbolag i Stockholm vet vi vad som behövs för att realisera affärsvärde genom data. Vår ambition är att vara det givna valet för organisationer

Globe icon
Consultancy, AI & Machine learning, Music, Gaming & Esports, Analysis & Big data, Retail, Ecommerce, Industry & Production, Finance & Insurance
Person icon
10-19 employees
Perks & Benefits
Ok to work from home
Freedom at work
Wish to have customer contact
Flexible working hours
Small teams
Work-life balance
Dedicated development time
Own responsibility
Career development
Hackathons
Central office
Variable salary
Inhouse innovation lab
Healthcare insurance
Additional parental allowance
Non-regulated working hours
More than 25 days of vacation
Development opportunities
Code days
Wellness allowance
Competitive salary
Choose own equipment
Influence techonology/architecture
Updated tech stack
Extended compensation for parental leave
Tech Stack
Airflow
Google Cloud Dataflow
Power BI
Python
Google Bigquery
Terraform