company cover image

Back-end developer

MalmöFull-time
Backend (+2 yrs)
Web, Marketing & PR
0-9 employees
Sign up

Skills & tools

Node.jsNode.js (+ 2 yrs)

Perks & benefits

Compensation

Fixed salary

Quality of life

Own responsibility

Working time

Non-regulated working hours

Unlimited vacation

Workplace

Central office

Code days

Freedom at work

Updated tech stack

Life at ADON InfoTech AB

ADON InfoTech utvecklar innovativa lösningar inom digital marknadsföring och försäljning. Verktyget ersätter ineffektiva och dyra arbetssätt med smarta och automatiserade lösningar genom att bl.a. knyta ihop företagens e-handelsplattformar och fysiska butiker.

Explore

Jobs nearby

Jobs by industry

Find your perfect job now

Join Demando