Jobs

/

Nordlo Improve AB

Nordlo Improve AB

Nordlo Improve AB

Nordlo - Kom närmare digital harmoni

Nordlo är IT-partnern som sätter medarbetare och kunder först. Vår framgång bygger på våra fantastiska medarbetares insatser, som med en passion för hållbara lösningar har kraft att förändra. Vi vet att goda idéer kan komma från organisationens all

Globe icon
Consultancy, Ecommerce, Analysis & Big data, Security, Web, Environment, Cars & Transportation, Retail, Medical & Healthcare
Person icon
100-499 employees
Perks & Benefits
Ok to work from home
Collective agreement
Career development
Updated tech stack
Own responsibility
Wellness allowance
Occupational pension
Development opportunities
Healthcare insurance
Work-life balance
Stability
Flexible working hours
Fixed salary
Only inhouse work
Shower
Dedicated development time
Pair programming
Competitive salary
Freedom at work
Car
Tech Stack
Microservices
C#
.NET
MS SQL
Docker
Azure
PHP
Microsoft SQL Server
Power BI
.NET Core
Media
company_cover_2021-09-15-10-24-43_6141adcbb8566.jpg
company_1_2021-09-15-10-21-20_6141ad00ed274.jpg
company_2_2021-09-15-10-21-21_6141ad01036e7.jpg